Ja....

... det gick bra, utav bara tusan! Inte bara bra, utan MYCKET BRA! :)


Äntligen!

Filosofie kandidat
.... fil.kand.....


Det känns.... otroligt bra! Önskar att jag haft en linje till himlen.. det är såna här gånger man vill ringa hem till mor och far (eller nån av dom i af) och säga... jag gjorde det! Jag har äntligen, äntligen.. fått min kandidatexamen!


Men mamma.. och pappa..... jag vet att ni var med idag, och jag vet att ni är stolta:
Jag tog allt ni gav mig. Sen gjorde jag om det bästa av det, med mycket vilja och stort hjärta!

Jag är stolt, glad och väldigt nöjd.

KRAMVi fick betyg B (skalan är från A till F)


För B krävs: Intresseväckande och relevant problemställning i förhållande till det rehabiliteringsvetenskapliga området. Relevant förankring till vetenskapliga arbeten inom området samt relevant teorianknytning. Väl motiverade avgränsningar. Metod och analys är väl beskriven. Etiska aspekter har på ett bra och övertygande sätt motiverats och tillämpats. Diskussionen är förankrad i insamlad data samt diskuterat i förhållande till andra vetenskapliga arbeten inom området. Stor tydlighet och logik i dispositionen. Språklig stringens. Oklanderlig formalia beträffande vetenskaplig noggrannhet, relevanta källor och korrekta källanvisningar.

Vid opponering av annans C-uppsats, har både förtjänster och svagheter diskuterats. Tonen är positiv och mycket konstruktiv samt att dialog har skapats.


Inte illa va ;)4 kommentarer